Himalaya LIV 52 DS TABLETTER 60 tabletter

kr1,250.00

Liv. 52 DS-tabletter, tillverkade av The Himalaya Drug Company är ett tydligt växtbaserat preparat som innehåller olika fördelaktiga komponenter såsom Himsra (Capparis spinosa) och Kasani (Cichorium intybus) extrakt som är lämpliga för den sunda tillväxten av levern.

Kategori:

Beskrivning

vad är Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabeller?

Liv. 52 DS-tabletter, tillverkade av The Himalaya Drug Company är ett tydligt växtbaserat preparat som innehåller olika fördelaktiga komponenter såsom Himsra (Capparis spinosa) och Kasani (Cichorium intybus) extrakt som är lämpliga för den sunda tillväxten av levern. DS står för dubbel styrka, dvs ingredienserna i Liv. 52 DS-tabletter är dubbelt så hög som ingredienserna i det vanliga Liv. 52 tabletter. Levern är det främsta inre organet i människokroppen och därför är det viktigt att levern fungerar effektivt utan några hinder. Liv. 52 DS-tabletter stödjer regelbunden funktion och bevarande av levercellerna, medan dess antioxidantegenskap hjälper till att stabilisera levercellerna.

Valkomponenterna i Liv. 52 DS-tabletter är också fördelaktiga för att upprätthålla ideal leverstyrka, i händelse av obehagliga reaktioner och händelser i systemet. Liv. 52 DS används också i bodybuilding som ett kosttillskott för att främja en frisk lever. Liv. 52 DS-tabletter administreras till kroppsbyggare som ett effektivt avgiftande medel under steroidcykeln. Effekten av Liv. 52 DS-tabletter för att upprätthålla en frisk lever har vetenskapligt bevisats genom 264 kliniska studier. Vi har också i lager Liv 52 tabletter som används för samma indikationer

Drognamn

Himalaya LIV 52 DS TABLETTER 60 tabletter

Tillverkare av Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabletter

Liv. 52 DS-tabletter, tillgängliga i vårt onlineapotek, tillverkas av The Himalaya Drug Company. (Webbplats: www.himalayawellness.com)

Aktiv farmaceutisk ingrediens

Varje Liv. 52 DS-tablett innehåller Himsra (Capparis spinosa) 130 mg, Kasani (Cichorium intybus) 130 mg, Mandur bhasma 66 mg, Kakamachi (Solanum nigrum) 64 mg, Arjuna (Terminalia arjuna) 64 mg, Kasamarda (Cassia occidentalis) 32 mg, Biranjasipha (Achillea millefolium) 32 mg, och Jhavuka (Tamarix gallica) 32 mg.

Vad används Himalaya LIV 52 DS TABLETTER 60 tabeller för?

Liv. 52 DS-tabletter, tillverkade av Himalaya, består av olika växtbaserade ingredienser såsom Himsra (Capparis spinosa) och Kasani (Cichorium intybus) extrakt som har många fördelar vid behandling och hämning av viral hepatit C. Liv. 52DS-tabletter administreras för behandling av alkoholisk leversjukdom och hepatit som har avancerat på grund av konsumtion av läkemedel. Liv. 52 DS-tabletter används karakteristiskt som oral terapi vid pre-cirrhotiska tillstånd och tidig cirrhos. Liv. 52 DS stöder levercellerna för att effektivt bränna fett och för att behandla feta leverförhållanden som har uppstått på grund av alkoholkonsumtion eller diet med fetthalt.

Liv. 52 DS-tabletter fungerar som fördelaktiga kosttillskott, vilket resulterar i en väsentlig förbättring av vissa indikationer, såsom proteinär undernäring och minskad aptit. Liv. 52 DS-tabletter är också gynnsamma för behandling av leverskador som har utvecklats på grund av strålning och kemoterapi. Liv. 52 DS-tabletter administreras också samtidigt med hepatotoxiska läkemedel under återhämtning och utökad sjukdom. Liv.52 DS-tabletter är också indicerade för behandling av gulsot och anorexi under graviditet. Liv. 52 DS-tabletter används som ett tilläggsmedicin under hemodialysprocessen.

Kroppsbyggare som konsumerar ”prohormoner” rekommenderas att konsumera Liv. 52 DS-tabletter för att rengöra levern. Liv. 52 DS-tabletter rengör effektivt levern eftersom idrottare och kroppsbyggare konsumerar upp till 5 gånger den vanliga mängden protein som konsumeras i en vanlig diet. Skydd av lever- och leverceller är viktigt för kroppsbyggare som är på en steroidcykel av tunga androgener för att öka sin muskelmassa. Den distinkta blandningen av örter i Liv. 52 DS-tabletter förstärker levern mot dessa tunga steroider och upprätthåller levernens förnyelse och sunda funktion.

Liv. 52 DS-dosering – Hur man tar Liv. 52 DS-tabletter?

Du bör använda Liv. 52 DS-tabletter exakt som din läkare föreslog. Din läkare kan föreslå en dos av Liv. 52 DS-tabletter beroende på svårighetsgraden av det medicinska tillståndet, kroppsvikt, andra medicinska tillstånd och aktuella mediciner. Liv. 52 DS-tabletter ska sväljas med ett glas vatten och inte tuggas. Försök att upprätthålla en konsekvent tidpunkt för medicinen så att du tar Liv. 52 DS-tabletter vid samma tid varje dag för att få maximal nytta av medicinen.

Du kan bli instruerad att ta 1-2 Liv. 52DS tabletter två gånger om dagen. Din läkare kan ändra doseringen av Liv. 52 DS-tabletter och behandlingsperiod beroende på typen och svårighetsgraden av ditt medicinska tillstånd och ditt svar på behandlingen. Den föreslagna dagliga dosen av Liv. 52 DS-tabletter för allvarligt underhåll av frisk lever är en tablett två gånger om dagen med ett fullt glas vatten, som helst ges före mat. När Liv. 52 DS-tabletter används samtidigt med andra leverläkemedel för att behandla leversjukdomar, en föreslagen dos är 2 Liv. 52 DS-tabletter tillsammans med ett glas vatten två gånger om dagen. Den idealiska rekommenderade dosen för att få en ökad aptit är 2 Liv. 52 DS-tabletter administreras två gånger dagligen tillsammans med ett glas vatten, företrädesvis 30 minuter före mat.

Himalaya LIV 52 DS TABLETTER 60 tabletter administreras också som kosttillskott till kroppsbyggare som avgiftande medel under en steroidcykel. Kroppsbyggare och idrottare instrueras vanligtvis att använda Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabletter tabletter före, efter och under steroidcykeln för att moderera trycket på levern från den tunga användningen av orala (Anadrol, Dianabol, Halotestin, metyltest och kontrollera droppar) och injicerbara steroider (Testosteron, Winstrol och Trembolone) steroider och för att undkomma den farliga ökningen i blodnivån i leverenzymer. Viktlyftare och kroppsbyggare riktas vanligtvis att börja administrera 3 Liv. 52 DS-tabletter två gånger om dagen 30 minuter före måltider, minst fyra veckor innan inledningen av steroidcykeln före tävlingen. Under cykeln är det X hepatit b liv 52X liv 52 administrareX liv 52 alkoholX liv 52 alternativX liv 52 amazonX liv 52 och diabetesX liv 52 australienX liv 52 förbjudetX liv 52 före eller efter matX liv 52 fördelar och biverkningarX liv 52 bodybuildingX liv 52 bodybuilding forumX liv 52 köpX liv 52 av himalayaX liv 52 kapslarX liv 52 cenaX liv 52 kostnadX liv 52 doseringX liv 52 droppX liv 52 dsX liv 52 ds doseringX liv 52 ds prisX liv 52 ds recension olämplig att administrera 12-18 Liv. 52 DS-tabletter varje dag i fyra lika stora doser 30 minuter före måltider, beroende på vilken steroider och dos som används. Denna dos kan minskas till 9-12 Liv. 52 DS-tabletter per dag efter avslutad oral steroider under cykeln. Efter cykelns slut föreslås kroppsbyggare att fortsätta en dos på 9 Liv. 52 DS-tabletter per dag under cirka 8-12 veckor.

Liv. 52 DS Handlingsmekanism – Hur Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabeller fungerar?

Den robusta antioxidantegenskapen hos Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabletter gör det till ett starkt avgiftande medel som motverkar de olika typerna av toxiner och giftiga ämnen som finns i vatten, mat, luft och mediciner. Behandling med Liv.52 DS-tabletter reglerar leverenzymnivåerna, förbättrar absorptionen och förbättrar leverens funktionella effektivitet. Liv. 52 DS-tabletter rehabiliterar leverns funktionella effektivitet genom att skydda leverparenkym från försämring och stödja förbättringen av levercelleförnyelse.

Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabletter möjliggör snabb eliminering av acetaldehyd, den toxiska mellanliggande metabolit som bildas till följd av alkoholmetabolismen, och garanterar säkerhet från leverskador som uppstår till följd av alkoholkonsumtion. Liv. 52 DS-tabletter modererar den lipotropa aktiviteten hos patienter som lider av det medicinska tillståndet för kronisk alkoholism och förhindrar penetrering av fetter i levern. Liv. 52 DS-tabletter upprätthåller standardnivåerna av kolesterol i serum, lipoproteiner, fosfolipider och triglycerider genom dess kolesterolkontrollerande verkan. Under pre-cirrhotiska omständigheter, Liv. 52 DS stoppar utvecklingen av sjukdomen och hämmar ytterligare leverskada. Som en vardagstablett för förbättring av hälsa, Liv. 52 DS-tabletter ökar aptiten, matsmältnings- och assimilationsprocesserna och stimulerar viktökning.

De olika växtbaserade ingredienserna i Liv. 52DS tabletter har olika levereffektiva funktioner. Himsra verkar som leverstimulant som förbättrar effektiviteten i leverfunktioner. Det upprätthåller också den strukturella integriteten i levern och har gynnsamma effekter på leverns glykogen och serumproteiner. Kasani är en annan haptisk stimulant och potent antioxidant som förbättrar gallutsöndring, stimulerar matsmältningen och ökar effekten av Himsra. Det är också känt att hämma DNA-skador som utvecklas till följd av fria radikaler. Kakmachi hjälper till att lever, hud, njurar och urinblåsan fungerar smidigt. Det skyddar också levern genom dess hämning av oxidativ nedbrytning av DNA. Arjuna hjälper till att hjärt- och kärlsystemet fungerar smidigt. Kasamarda fungerar som ett effektivt rensningsmedel som inducerar regelbunden avföring. Biranjasipha upprätthåller normala matsmältnings- och urinfunktioner. Jhavuka innehåller en alkaloid som hjälper till effektiv behandling av leverinsufficiens.

Liv. 52 DS-tabletter – Missed Dose

Om du saknar din vanliga dos Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabletter, ta den så snart du kommer ihåg. Du kan fortsätta med ditt ordinarie schema nästa dag. Om du kommer ihåg den missade Liv. 52 DS-tabletter nästa dag, ta din vanliga dos och hoppa över den missade dosen. Ta inte en dubbel dos för att kompensera den missade dosen.

Lagringsinstruktioner för Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabeller

Förvara flaskan med Liv. 52 DS-tabletter vid rumstemperatur (20 – 25 ° C), skyddade mot värme, fukt och solljus. Behåll den ursprungliga förpackningen av medicinen och konsumera inte Liv. 52 DS-tabletter efter dess utgångsdatum tryckt på flaskan. Förvara flaskan med Himalaya LIV 52 DS TABLETS 60 tabeller från räckhåll för barn och husdjur. Kassera inte Liv. 52 DS-tabletter tillsammans med hushållsavfall eller avloppsvatten. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om rätt metod för bortskaffande.

Biverkningar av Liv. 52 DS-tabletter

Behandlingen med Liv. 52 DS-tabletter är inte kända för att leda till utveckling av några biverkningar, om de administreras enligt den föreskrivna dosen.