Methadone hydrochloride 10 mg M 57 71

kr1,700.00

Metadon är en opioidmedicin. En opioid kallas ibland för narkotika. Metadon minskar abstinenssymtom hos personer som är beroende av heroin eller andra narkotiska läkemedel utan att orsaka det ”höga” som är förknippat med drogberoende.

10000 i lager

Beskrivning

Vad är metadonhydroklorid 10 mg M 57 71

Metadonhydroklorid 10 mg M 57 71 116 är en opioidläkemedel. En opioid kallas ibland för narkotika. Metadon minskar abstinenssymtom hos personer som är beroende av heroin eller andra narkotiska läkemedel utan att orsaka det ”höga” som är förknippat med drogberoende.

Metadonhydroklorid 10 mg M 57 71 används som smärtstillande medel och som en del av avgiftnings- och underhållsprogram för läkemedelsberoende och är endast tillgängligt från certifierade apotek.

Viktig information
Du bör inte använda metadon om du har allvarliga astma eller andningsproblem eller tarmhinder som kallas paralytic ileus.

Metadon kan bromsa eller stoppa andningen, särskilt när du börjar använda detta läkemedel eller när din dos ändras. Använd aldrig detta läkemedel i större mängder eller längre än föreskrivet. Detta läkemedel kan vara vanabildande, även vid vanliga doser. Använd endast den föreskrivna dosen och svälja pillerna hela för att undvika en potentiellt dödlig dos. Dela aldrig metadon med en annan person. Förvara medicinen på ett ställe där andra inte kan komma dit.

Metadonhydroklorid 10 mg M 57 71 kan orsaka en livshotande hjärtrytmstörning. Ring din läkare omedelbart om du har huvudvärk med bröstsmärta och svår yrsel och snabba eller dunkande hjärtslag.

missbruk.

Metadonhydroklorid 10 mg M 57 71 används som smärtstillande medel och som en del av avgiftnings- och underhållsprogram för läkemedelsberoende och är endast tillgängligt från certifierade apotek.

Viktig information
Du bör inte använda metadon om du har allvarliga astma eller andningsproblem eller tarmhinder som kallas paralytic ileus.

Metadonhydroklorid 10 mg M 57 71 kan bromsa eller stoppa andningen, särskilt när du börjar använda detta läkemedel eller när din dos ändras. Använd aldrig detta läkemedel i större mängder eller längre än föreskrivet. Detta läkemedel kan vara vanabildande, även vid vanliga doser. Använd endast den föreskrivna dosen och svälja pillerna hela för att undvika en potentiellt dödlig dos. Dela aldrig metadon med en annan person. Förvara medicinen på ett ställe där andra inte kan komma dit.

Metadon kan orsaka en livshotande hjärtrytmstörning. Ring din läkare omedelbart om du har huvudvärk med bröstsmärta och svår yrsel och snabba eller dunkande hjärtslag.

Ytterligare information

Kvantitet

100 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter