Xanax 2mg Green Bar

kr1,700.00

Xanax 2 mg Grön bar behandlar ångest, panikstörning, sömnlöshet (sömnproblem) och ångest orsakad av depression. Detta läkemedel är ett bensodiazepin.

Xanax 2 mg Grön bar behandlar ångest, panikstörning, sömnlöshet (sömnproblem) och ångest orsakad av depression. Detta läkemedel är ett bensodiazepin.

Beskrivning

Xanax 2mg Green bar är en bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen). Alprazolam påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserade hos personer med ångest.

Xanax 2mg Green bar används för att behandla ångestbesvär, panikproblem och ångest orsakad av depression.

Xanax 2mg Green bar kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinska guide.

Viktig information
Du bör inte använda Xanax 2mg Green bar om du har smalvinklig glaukom, om du också tar itrakonazol eller ketokonazol, eller om du är allergisk mot Xanax eller liknande läkemedel (Valium, Ativan, Tranxene och andra).

För konsumenten för Xanax 2mg Green bar

Gäller alprazolam: oral lösning, oral tablett, oral tablett sönderfaller, oral tablett förlängd frisättning

Förutom de nödvändiga effekterna kan vissa oönskade effekter orsakas av alprazolam. I händelse av att någon av dessa biverkningar inträffar kan de behöva läkare.

Större biverkningar Xanax 2 mg Grön bar

Du bör omedelbart undersöka din läkare om någon av dessa biverkningar uppstår när du tar Xanax 2 mg Green bar

Mer vanlig om Xanax 2mg Green bar

Att vara glömsk
förändringar i mönster och rytmer av tal
klumpighet eller instabilitet
svårigheter med samordning
modfälldhet
dåsighet
känner dig ledsen eller tom
irritabilitet
ingen aptit
yrsel
förlust av intresse eller nöje
avslappnad och lugn
skakhet och ostadig promenad
sömnighet eller ovanlig dåsighet
sluddrigt tal
trötthet
problem med att koncentrera sig
problem med att tala
problem med att utföra rutinmässiga uppgifter
sömnproblem
ostabilitet, skakning eller andra problem med muskelkontroll eller koordination
ovanlig trötthet eller svaghet
Mindre vanligt: ​​Xanax 2mg Green bar

Buksmärta eller magsmärta
suddig syn
smärta i kroppen
brinnande, krypande, klåda, domningar, stickning, ”stift och nålar eller stickande känslor
förändringar i beteende
frossa
lerfärgade avföringar
förvirring om identitet, plats och tid
hosta
mörk urin
minskning i frekvens av urination
minskning i urinvolym
diarre
svår eller ansträngd andning
svårighet att röra sig
svårighet att passera urin (driblande)
svårigheter med koncentration
yrsel, svimhet eller lätthet när du plötsligt står upp från ett liggande eller sittande läge
torr mun
överbelastning i örat
miljön verkar overkligt
svimning
rädsla eller nervositet
känsla av orealitet
känsla varm
feber
allmän känsla av obehag eller sjukdom
huvudvärk
hyperventilation
oförmåga att röra ögonen
oförmåga att sitta still
ökad blinkning eller spasmer i ögonlocket
oregelbundna hjärtslag
klåda
ledvärk
brist eller förlust av självkontroll
förlust av blåsans kontroll
förlust av samordning
minnesförlust
förlust av röst

humör eller mentala förändringar
muskelvärk eller kramp
muskelsmärta eller stelhet
muskelsvaghet
nästäppa
illamående
behöver fortsätta flytta
smärtsam urinering
problem med minnet
utslag
rastlöshet
rinnande näsa
att se, höra eller känna saker som inte finns där
kramper
känsla av frigörelse från jaget eller kroppen
skakning
skakningar
andnöd
nysning
öm hals
sticker ut ur tungan
svettas
svullna leder
talkativeness
täthet i bröstet
problem med att andas, tala eller svälja
problem med balans
ryckningar, vridningar eller okontrollerade repetitiva rörelser i tungan, läpparna, ansiktet, armarna eller benen
okontrollerade vridningsrörelser i nacke, bagageutrymme, armar eller ben
obehaglig andetaglukt
ovanlig dåsighet, trötthet, trötthet, svaghet eller känsla av tröghet
ovanliga ansiktsuttryck
ovanligt djup sömn
ovanligt lång sömntid
kräkningar av blod
väsande andning
gula ögon eller hud
Sällsynt

Åtgärder som är utan kontroll
attack, attack eller våld
bröstsmärta
fortsätter att ringa eller surr eller annat oförklarligt brus i öronen
minskad medvetenhet eller lyhördhet
djup eller snabb andning med yrsel
öronsmärta
falsk eller ovanlig känsla av välbefinnande
snabb, oregelbunden, dunkande eller racing hjärtslag eller puls
känsla skämt
känns ovanligt kallt
generaliserad bromsning av mental och fysisk aktivitet
hörselnedsättning
heshet
brist på känsla eller känslor
förlust av kontroll av benen
förlust av styrka eller energi
mardrömmar
domningar i fötter, händer och runt munnen
svår sömnighet
skaklighet i ben, armar, händer eller fötter
prata i sömnen
sömnlöshet
svullnad
prata, känner och agerar med spänning
tankar om att döda sig själv
oförmögen att sova
OBEKYMRAD
ovanlig svag känsla
röstförändringar
Förekomst ej känt: Xanax 2 mg Grön stapel

Allmän trötthet och svaghet
ljusa avföringar
magsmärta, fortsätter
magsmärta i övre höger
Mindre biverkningar Xanax 2 mg

Några av biverkningarna som kan uppstå med Xanax 2mg Green bar kanske inte behöver läkare. När din kropp anpassar sig till läkemedlet under behandlingen kan dessa biverkningar försvinna. Din sjukvårdspersonal kan också kunna berätta om sätt att minska eller förhindra några av dessa biverkningar. Om någon av följande biverkningar fortsätter, är besvärande eller om du har några frågor om dem, kolla med din vårdpersonal:

Vanligare:

Frånvarande, missade eller oregelbundna menstruationsperioder
minskad aptit
minskat intresse för samlag

Ytterligare information

Kvantitet

100 Tabletter, 1000 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter