Dexedrine 10 mg

kr1,700.00

Dexedrine används för: Behandling av uppmärksamhetsunderskott hyperaktivitetsstörning (ADHD) hos barn. Det används också för att behandla en typ av sömnstörning (narkolepsi). Det kan också användas vid andra tillstånd som bestäms av din läkare.

Kategori:

Beskrivning

Dexedrine 10 mg används för:

Behandla uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning (ADHD) hos barn. Det används också för att behandla en typ av sömnstörning (narkolepsi). Det kan också användas vid andra tillstånd som bestäms av din läkare.

Dexedrine 10 mg en stimulant för centrala nervsystemet. Exakt hur det fungerar är inte känt. Det påverkar vissa kemikalier i hjärnan, vilket kan bidra till att förbättra uppmärksamhetens spännvidd och beteende.

Använd INTE Dexedrine 10 mg om:
du är allergisk mot någon ingrediens i Dexedrines eller mot liknande mediciner
du har svår härdning av artärerna; aktiv hjärtsjukdom eller blodkärlsjukdom; måttligt, svårt eller okontrollerat högt blodtryck; en överaktiv sköldkörtel; glaukom
du har agitation, ångest eller spänning
du tar eller har tagit furazolidon eller en monoaminoxidashämmare (MAOI) (t.ex. fenelzin) under de senaste 14 dagarna
du har tidigare haft alkohol eller annat missbruk

Ytterligare information

Kvantitet

100 Tabletter, 1000 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter