Dilaudid Hydromorphone 4 mg

kr1,500.00

Dilaudid kan bromsa eller stoppa andningen, särskilt när du börjar använda detta läkemedel eller när din dos ändras. Använd aldrig Dilaudid i större mängder eller längre än föreskrivet

Kategori:

Beskrivning

Vad är Dilaudid Hydromorphone 4 mg?

Dilaudid Hydromorphone 4 mg (hydromorphone) är en opioid smärtmedicin. En opioid kallas ibland för narkotika.

Dilaudid Hydromorphone 4 mg används för att behandla måttlig till svår smärta.

Dilaudid Hydromorphone 4 mg kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinska guide.

Viktig information
Dilaudider kan bromsa eller stoppa andningen, särskilt när du börjar använda detta läkemedel eller när din dos ändras. Använd aldrig Dilaudids i större mängder eller längre än föreskrivet. Krossa, bryt inte eller öppna en förlängd piller. Svälj det hela för att undvika exponering för en potentiellt dödlig dos.

Annons
BILDSPEL
Kommande gemensamt utbyte? Dina 13 vanligaste frågor besvarade
Dilaudider kan vara vanabildande, även vid vanliga doser. Ta detta läkemedel exakt som föreskrivs av din läkare. Dela aldrig medicinen med någon annan person. MISSBRUK AV NARKOTISK PAINMEDICATION KAN orsaka ADDICTION, ÖVERDOSERING ELLER DÖD, särskilt hos ett barn eller annan person som använder läkemedlet utan recept.

Berätta för din läkare om du är gravid. Dilaudider kan orsaka livshotande missbruk och abstinenssymtom hos en nyfödd.

Drick inte alkohol. Farliga biverkningar eller dödsfall kan uppstå när alkohol kombineras med hydromorfon

Dilaudid Hydromorphone 4 mg (hydromorphone) är en opioid smärtmedicin. En opioid kallas ibland för narkotika.

Dilaudid används för att behandla måttlig till svår smärta.

Dilaudider kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinska guide.

Viktig information
Dilaudid Hydromorphone 4 mg kan bromsa eller stoppa andningen, särskilt när du börjar använda detta läkemedel eller när din dos ändras. Använd aldrig Dilaudids i större mängder eller längre än föreskrivet. Krossa, bryt inte eller öppna en förlängd piller. Svälj det hela för att undvika exponering för en potentiellt dödlig dos.

Annons
BILDSPEL
Kommande gemensamt utbyte? Dina 13 vanligaste frågor besvarade
Dilaudider kan vara vanabildande, även vid vanliga doser. Ta detta läkemedel exakt som föreskrivs av din läkare. Dela aldrig medicinen med någon annan person. MISSBRUK AV NARKOTISK PAINMEDICATION KAN orsaka ADDICTION, ÖVERDOSERING ELLER DÖD, särskilt hos ett barn eller annan person som använder läkemedlet utan recept.

Berätta för din läkare om du är gravid. Dilaudider kan orsaka livshotande missbruk och abstinenssymtom hos en nyfödd.

Drick inte alkohol. Farliga biverkningar eller dödsfall kan uppstå när alkohol kombineras med hydromorfon

Ytterligare information

Kvantitet

100 Tabletter, 1000 Tabletter, 200 Tabletter, 500 Tabletter