Rohypnol 2mg

kr1,800.00

Rohypnol kan också användas tillsammans med andra missbruksmedel, såsom alkohol eller kokain för olika effekter. Rohypnol kan öka alkoholförgiftningen eller kan användas för att minska irritationen och ångesten i samband med överdriven kokainanvändning (binging).

Beskrivning

Rohypnol

Vad är Rohypnol?
Rohypnol är en mellanverkande bensodiazepin med allmänna egenskaper som liknar de hos Valium (diazepam). Det används vid kortsiktig behandling av sömnlöshet, som förmedicin vid kirurgiska ingrepp och för att framkalla anestesi.

Sedan 1990 -talet har Rohypnol använts olagligt för att minska depressionen som orsakas av missbruk av stimulantia, såsom kokain och metamfetamin, och också som hjälpmedel för sexuella övergrepp. Den så kallade ”date-rap-drogen” placerades omedvetet i offrenas drycker, ofta på en bar eller fest (”club drug”). På grund av den starka minnesförlusten som framkallas av drogen skulle offren ha begränsat eller inget minne av överfallet.

Liksom andra bensodiazepiner (som Valium, Ativan och Xanax) inkluderar Rohypnols terapeutiska effekter:

sedering
muskelavslappning
minskning av ångest
förebyggande av kramper.
De lugnande effekterna av Rohypnol är dock cirka 7 till 10 gånger starkare än Valium. Rohypnols verkan uppträder 15 till 20 minuter efter administrering och varar cirka fyra till sex timmar. Vissa kvarvarande effekter kan hittas 12 timmar eller mer efter administrering.